• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
15 ธันวาคม 2563

ด้วยวิยาลัยอาชัวะศึกษานครปฐม ได้ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาคอมพิวเคอตร์กราฟิก จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ระหว่าง 7 - 18 ธันวาคม 2563