• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
4 ธันวาคม 2563

ด้วยคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผุ้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวได้รับประกาสสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื้อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม มีกำหนดขอใบรับสมัคแะยื่นใบสมัคพร้อมหลักฐานที่สาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 - 8 ม.ค.64 ในวันเวลาราชการ