• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกวดราคาจ้างงานไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย นฐ.5022 ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นครปฐม จำนวน 1 แห่ง
3 ธันวาคม 2563