• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัย (ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร) ถนนสาย นฐ.๔๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๓ - บ้านวัดกลาง อ.ดอนตูม, เมือง จ.นครปฐม จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ธันวาคม 2563