• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานทั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ
26 พฤศจิกายน 2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ โดยกำหนดรับสมัครระหว่าง วันที 8-23 ธันวาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษ และจะดำเนินการสอบคัดสอบคัดเลือกในวันที่ 13 มกราคม 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา