• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศจังหวัดเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนลำรางตาลต่อเนื่องเขื่อนเดิม หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ความยาว 600 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
18 พฤศจิกายน 2563