• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
13 พฤศจิกายน 2563

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หัวข้อข่าว "ถอดรหัสการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และจับคดีทุจริตคอร์ปรัปชัน" เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 และเผยแพร่เอกสารสรุปการบรรยาย ประกอบวีดิโอการบรรยายในหัวเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันดำรงราชานุภาพ www.stabundarnrong.go.th เว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.km.moi.go.th และ QR Code รวมทั้งสามารถรับชมผ่าน Youtube : CoPs เรื่องถอดรหัส : กระละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และจับดีกรีคดีทุจริตคอร์ปรัปชัน