• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการฯ
12 พฤศจิกายน 2563

ด้วย ก.ศ.ป. ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการ ประจำศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ที่สนใจซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถดูรายละเอียด และสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ https://admincourt.go.th หรือ htpps://admincourt.thaijobjob.com โดยเลือกหัวข้อ "การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น" ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563