• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
29 ตุลาคม 2563

ด้วยคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง" รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา มีระยะเวลาอบรมจำนวน 8 เดือน ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึง เดือนสิงหาคม 2564 เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีค่าธรรมการอบรมท่านละ 65000 บาท

สอบถามรายละเอียด

โทร 027273706.0851845929 (นายวัฒนัน พรเลิศพงศ์)