• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม
29 ตุลาคม 2563

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องสุพรรณิการ์โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนท่านละ 4000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) 

สอบถามรายละเอียด

0539428745