• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม
16 ตุลาคม 2563

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รพ.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม