• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
11 กันยายน 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔