• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
31 สิงหาคม 2563

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2563 หัวข้อเรื่อง "การสร้างองค์กรนวัตกรรมภาครัฐ" เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 และเผยแพร่เอกสารการบรรยาย ประกอบกับวีดีโอการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

เอกสารบรรยาย 

http://km.moi.go.th/Cops/CoPs_10/4.cop090763/2.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=ocoXtlYJWIQ ลิ้งค์ วีดีโอบรรยาย