• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
17 สิงหาคม 2563

ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และสำนักงานฯ ได้ดำเนินการประเมินฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีผู้ผ่านเกณฑ์ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

สอบถามรายละเอียด

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

ส่วนอำนวยการ 

โทร 0 3426 2339 ถึง 40