• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคาะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
10 สิงหาคม 2563

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 

สอบถามรายละเอียด

งานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

0-3426-1011-3