• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนัดวัน เวลา และสถานที่สอบการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
4 สิงหาคม 2563

ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันทรา 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการสอบประเมินฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

สอบถามรายละเอียด

ส่วนอำนวยการ 

โทร/โทรสาร 0 3426 2339 ถึง 40