• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2563
4 สิงหาคม 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชู เกีนรติบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นประจำปีอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จึงขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น ผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 ดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้โดยส่งข้อมูลและใบสมัครมายัง งานพิธีและกิจการพิเศษ กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม 44150 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4443 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563