• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม
4 สิงหาคม 2563

ด้วยสำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2563 ซึ่งครอบคลุมหลายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ เอกชน และธุรกิจอุตสาหกรรม

สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://www.trining.mut.ac.th หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ training.mut@gmail.com ID Line : @muttraining หรือโทรศัพท์ 0-2988-3655,0-2988-3666 ต่อ 233-4,2360-1