• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
24 กรกฎาคม 2563

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0-3426-1011-3