• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
24 กรกฎาคม 2563

ด้วยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการงฃฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (Classroom) ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 ซึ่งหลักสูตรที่จัดขึ้นนั้น จะครอบคลุมหลายวิชาสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยสถาบันมีส่วนลดค่าลงทะเบียนอบรมให้แก่หน่วยงาน ตั้งแต่ 200-1000 บาท ดูรายละเอียดส่วนลดได้จาก www.icehr.ac.th พร้อมนี้ได้แนบปฏิทินโครงการฝึกอบรมมาด้วยแล้ว ส่วนวิธีการสมัครเข้ารับการอบรมนั้น ผู้สนใจสมัครอบรมได้จาก www.icehr.ac.th ไปที่ เอกสารดาวน์โหลดด้านบน/เอกสารอบรม