• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
22 กรกฎาคม 2563

ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563