• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่าง ของเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ
21 กรกฎาคม 2563

ด้วยเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่าง เพื่อดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561-2563) จำนวน 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่รับโอนย้ายตามประกาศเทศบาลแนบท้ายนี้

สอบถามรายละเอียด

งานเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดเทศบาล

โทร 0-3438-7110 ต่อ 102

โทรสาร 0-3437-7551