• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์หอถังประปาทรงแชมเปญ พร้อมรื้อถอนและขนย้าย จำนวน ๔ รายการ
8 กรกฎาคม 2563

ด้วยเทศบาลตำบลธรรมศาลา มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์หอถังประปาทรงแชมเปญ พร้อมรื้อถอนและขนย้าย จำนวน ๔ รายการ