• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวรับสมัครงาน
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
3 กรกฎาคม 2563

ด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัคร ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 17 กรกฏคม 2563 ในวันและเวลาราชการ 

สอบถามรายเอีดได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)

โทร/โทรสาร 0 3426 2339 ถึง 40