• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเต็วสูง ชนิดไม่น้อกว่า 32 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ (360 องศา)
12 มิถุนายน 2563