• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ø 0.60 เมตร สายลุงอางค์ นุชชาดี หมู่ที่ 2
12 มิถุนายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ø 0.60 เมตร สายลุงอางค์ นุชชาดี หมู่ที่ 2