• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างคันทางทรุดตัว ถนนสาย นฐ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านคลองญี่ปุ่น อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร
26 พฤษภาคม 2563

โครงการซ่อมสร้างคันทางทรุดตัว ถนนสาย นฐ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 346 - บ้านคลองญี่ปุ่น อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร