• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
25 พฤษภาคม 2563

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็ฯพนัหงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง สามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานปกครอง โทร. 0 3434 0028-30