• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
22 พฤษภาคม 2563

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาหรือสังคมส่งเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา