• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ ๒ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
15 พฤษภาคม 2563

ที่ทำการปกครองจังหวัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยกำหนดรายงานตัวฯ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานปกครอง โทร. ๐-๓๔๓๔-๐๐๒๘-๓๐