• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ø 0.60 เมตร ถนนสายร้านค้าบ้านนายไพรวัลย์ ทองอ่วมใหญ่ หมู่ที่ 6
29 เมษายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ø 0.60 เมตร ถนนสายร้านค้าบ้านนายไพรวัลย์ ทองอ่วมใหญ่ หมู่ที่ 6