• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม
20 เมษายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีมหานคร จัดทำโครงการฝึกอบรมประจำปี 2563  สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://www.training.mut.ac.th หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ training.mut@gmail.com,Training@mut.ac.th ID line:@muttraining หรือโทรศัพท์ 0 2988 3655, 0 2988 3666 ต่อ 2333-4,2360-1