• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
20 เมษายน 2563

เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์ขอรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่าง เพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดเทศนบาล โทร. 034387110 ต่อ 102