• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์ส หมู่ที่ 6 บริเวณ สภ.โพธิ์แก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มีนาคม 2563