• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านดอนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหม่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
26 มีนาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านดอนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหม่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม