• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ ø 0.60 ม. สายบ้านนายนิรันดร์ แตงพึ่งผล (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่
12 มีนาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ ø 0.60 ม. สายบ้านนายนิรันดร์ แตงพึ่งผล (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่