• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
19 มีนาคม 2563

ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทดแทนอัตราว่าง) ในวันที่ 9-13 มีนาคม 2563 ในวันเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 ) และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถารที่ในการประเมิน ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2563