• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นในสายงานผู้ปฏิบัติ ของเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ
18 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนทองถิ่นในสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563) จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา รายละเอียด โทร. 0 3438 7110 ต่อ 102