• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 22
17 มีนาคม 2563

สถาบันพระปกเกล้ากำหนดได้มีการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตณธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 22 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kpi.ac.th