• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนฯ
12 มีนาคม 2563

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) แจ้งว่าคณะอนุกรรมการสรรหาประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เปิดรับการเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

มีระยะเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ -- 13 มีนาคม 2563 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาชน)

โทรศัพท์ 0 2278 1648 ต่อ 421 หรือที่เว็บไซต์ www.labai.or.th