• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 กุมภาพันธ์ 2563

ด้วยจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ) 

โดยเปิดรับสมัครบุคคล ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ในวันเเละเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.)

รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วย