• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 5
27 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร "เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 5

ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่นางสาวธัญญาวัลย์ ธีรวรทรัพย์ โทร 08 8884 2633

หรือเว็บไซต์ http://www.polsci.tu.ac.th หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์"