• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานจังหวัด เรื่อง การประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
25 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานจังหวัดนครปฐมมีประกาศ เรื่อง การประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3434 0155-6