• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวรับสมัครงาน
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไปฯ สำนักงานจังหวัดนครปฐม (เอกสารแนบท้ายประกาศ 4)
21 กุมภาพันธ์ 2563

แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศ 4 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง กำหนด วันเวลา และสถานที่สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 15.30 น. จากเดิม เลขที่ประจำตัวสอบ 048 - 084 เป็นเลขที่ประจำตัวสอบ 049 - 084 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ