• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปงานทันตกรรมชนิดสูญญากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปงานทันตกรรมชนิดสูญญากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------     

               ตามที่ จังหวัดนครปฐมได้มีโครงการซื้อเครื่องขึ้นรูปงานทันตกรรมชนิดสูญญากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    เครื่องขึ้นรูปงานทันตกรรมชนิดสูญญากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมย์เด้นท์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

                                                                             ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓     

              

                                                                                                      ดารารัตน์ รัตนรักษ์ 
                                                                                                       (นางดารารัตน์ รัตนรักษ์)
                                                                                                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
                                                                                                       ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม