• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดนครปฐม
21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานจังหวัดนครปฐม