• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยท่าตลาด 2 (หมุ่ที่บ้านเคหุ 1) หมู่ที่ 4
20 กุมภาพันธ์ 2563