• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนท้องถิ่น)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยท่าตลาด 2 (หมู่บ้านเคหะ1) หมู่ที่ 4
20 กุมภาพันธ์ 2563