• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศเชิญชวนก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดรางกำหยาด ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ความยาว 230 เมตร
19 กุมภาพันธ์ 2563