• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการ)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองใหม่เจริญสุข ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ความยาว 400 เมตร
18 กุมภาพันธ์ 2563